Vagyonbiztosítási útmutató a koronajárvány idején

Bejegyzések /

Vagyonbiztosítási útmutató a koronajárvány idején

A Colonnade tájékoztatója

Milyen intézkedéseket érdemes tennünk akkor, ha egy vállalkozás határozatlan időre szüneteltetni kényszerül működését, és nem végez semmilyen tevékenységét ez idő alatt?

1. Gondoskodjunk a közszolgáltatásaink biztonságáról!

A közműveket szükséges lezárni, amennyiben ezek az ingatlan
üzemeltetéséhez, illetve a vagyon biztosításához, védelméhez nem szükségesek.

FONTOS!

  • Az elektromos rendszer szükséges lehet például a
    tűzjelzők és a riasztórendszer ellátásához.
  • A vízhálózat nélkülözhetetlen a sprinkler
    működéséhez.
  • A központi fűtést célszerű minimum
    5°Celsius-fokon tartani.

A személyes jelenlét hiánya miatt egyes káreseményekre
esetleg csak napok múlva derül fény, ami egy csőtörés, elektromos meghibásodás
(és abból eredő védelmi rendszer hiánya) miatt nagyobb károkat eredményezhet.

2. Tartsuk ellenőrzés alatt az ingatlant!

Célszerű az ingatlant pár naponta ellenőrizni (heti 1-2
alkalommal minimum, változó időpontban) személyesen, még abban az esetben is,
ha ez élőerős őrzés vagy elektronikus/távfelügyelet érzékelőkkel, kamerákkal is
megvalósul. Távozáskor a közműveket hagyjuk elzárt állapotban (az 1. pontban
leírtak szerint), és természetesen ne felejtsék el a védelmi rendszereket újra
aktiválni.

3. Védekezzünk az illetéktelen behatolók ellen!

Meg kell akadályozni az épületbe történő illetéktelen
behatolást a nyílászárók bezárásával, és a biztonsági rendszerek éles
állapotban tartásával. Ehhez kapcsolódva érdemes átolvasni a biztosítási
szerződést, és amennyiben a vagyonvédelmi rendszer az átmeneti időszakban nem
felel meg a biztosítási szerződés előírásainak, egyeztessünk a biztosítóval az
opcionális lehetőségekről.

4. Zárva tartásunkra ne hívjuk fel a figyelmet!

Minden olyan tevékenységet el kell végezni
(kockázatcsökkentés), ami felhívja arra a figyelmet, hogy az ingatlan jelenleg
üresen áll. Gondoskodjunk többek között a szemétszállításról, ha szükséges a
fűnyírásról, vagy éppen a postaláda kiürítéséről.

5. Terjesszük ki a vagyonbiztosítás fedezetét az otthoni
munkavégzésre is!

Az otthoni munkavégzés során használt eszközeink esetében
is fontos szem előtt tartanunk a biztonságot. Ha munkatársaink a
magánlakásaikban munkahelyi eszközöket használnak, kérjük ezt jelezék a biztosítótársaság
felé, és kérjék a fedezet kiterjesztését ezekre a címekre is.

6. Ne feledkezzünk meg az időjárásról sem!

A szabadban tárolt vagyontárgyakat, amennyiben a jellegük
indokolja, helyezzük el úgy, hogy azok az időjárási körülményeknek (viharnak,
esőnek, szélnek, napsugárzásnak, stb.) a legkevésbé legyenek kitéve.

7. Továbbra is fontos a karbantartás!

A karbantartási tevékenységeket CSAK abban az esetben
függesszük fel, ha az vagyont, vagy emberéletet nem veszélyeztet, illetve ha a
karbantartás jelen helyzetben nem megoldható.

Mi a teendőnk akkor, ha egy vállalkozás a szokásos tevékenységétől eltérő feladatokat is ellát annak érdekében, hogy a megváltozott körülményekben fennmaradhasson? (Pl.: egy étterem olyan házhozszállítási szolgáltatásba kezd, amelyet korábban nem végzett)

Ennek bejelentése mindenképp fontos felénk, annak érdekében, hogy az eredeti kötvénytől eltérő tevékenységet is fedezetbe vehessük. A Colonnade Biztosítónál rugalmasan és gyorsan kezeljük a kérdést, ehhez szükséges az új kockázatok lehető legpontosabb körülírása.

Mi a helyzet azokkal a termelőüzemekkel, kiskereskedelmi egységekkel és egyéb más tevékenységet folytató vállalkozásokkal, amelyek leálltak az üzemszerű tevékenység folytatásával határozatlan időre?

Alapvetően a fenti kármegelőzési tevékenységekre kell törekednünk. Nincsenek általános érvényű szabályok, a változásokat időben kell bejelenteni, az üzemszerű tevékenység leállása alatti biztosítási kockázatokat illetően rugalmasan járunk el.

Milyen további kommunikációval segíthetjük az ügyfeleinket?

Azt gondoljuk, hogy amennyiben a fentiek szerint – és proaktívan – kommunikálnak partnereink, valamint, ha az ügyfelek azonnal jelzik a tevékenység, üzletmenet változását, leállását és az ezekkel összefüggő igényeket, úgy minden fél megőrizheti nyugalmát a biztosítási fedezeteket illetően.

További Bejegyzések