Tájékoztatók

Fenntarthatósági tájékoztató

Az ATOM Bróker KFT. (Székhely: 9027 Győr, Kiskútiút 28., cégjegyzékszám: 08-09-028790, adószám: 12544624-1-08, továbbiakban Atom Bróker KFT, vagy Alkusz) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendeletnek (a továbbiakban: Rendelet) történő megfelelés érdekében a következő tájékoztatást teszi:

A biztosítási alapú befektetési termékek kapcsán az Európai Unió 2019/2088 számú rendelete előírja a független biztosításközvetítők részére, hogy nyújtsanak tájékoztatást arról, figyelembe veszik-e a tanácsadás során a fenntarthatósági kockázatokat. A fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos tanácsadás lényege, hogy miként hat ki a fenntarthatóság a hozamokra. A jogalkotó abból indul ki, hogy a fenntarthatósági szempontok figyelmen kívül hagyása tendenciózusan negatívan fog a hozamokra hatni. A termék kiválasztása során, a fenntarthatósági kockázatok figyelembevétele csökkentheti a hozamokra gyakorolt negatív hatást. Tanácsadási tevékenységünk során a fenntarthatósági követelményeket nem vesszük figyelembe, mert nem tartjuk relevánsnak a tanácsadási tevékenység egésze szempontjából. Tanácsadási tevékenységünk során abból indulunk ki, hogy a fenntarthatóságot a biztosítási terméket kínáló biztosító társaságok veszik figyelembe és nyújtanak ezzel kapcsolatos információkat a szerződés megkötését megelőzően. Amennyiben ez nem így lenne, úgy a termék gazda biztosító erre is magyarázatot nyújt a szerződéskötést megelőzően. Valamennyi tanácsadással értékesített biztosítási alapú befektetési termék szerződési feltételeinek részét képezi a biztosítók által elektronikus formában is közzétett tájékoztató, melyben részletesen bemutatásra kerülnek a fenntarthatósági kockázatoknak a hozamra gyakorolt valószínűsíthető hatásai. Ezen tájékoztatók tartalma a biztosító általi értékelés eredményén alapul. Mindezek alapján, mint független biztosításközvetítő, a fenntarthatósági kockázatok figyelembevételére részünkről nem kerül sor.

Az ATOM Bróker KFT. (Székhely: 9027 Győr, Kiskútiút 28., cégjegyzékszám: 08-09-028790, adószám: 12544624-1-08, továbbiakban Atom Bróker KFT, vagy Alkusz) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendeletnek (a továbbiakban: Rendelet) történő megfelelés érdekében a következő tájékoztatást teszi:

A biztosítási alapú befektetési termékek kapcsán az Európai Unió 2019/2088 számú rendelete előírja a független biztosításközvetítők részére, hogy nyújtsanak tájékoztatást arról, figyelembe veszik-e a tanácsadás során a fenntarthatósági kockázatokat. A fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos tanácsadás lényege, hogy miként hat ki a fenntarthatóság a hozamokra. A jogalkotó abból indul ki, hogy a fenntarthatósági szempontok figyelmen kívül hagyása tendenciózusan negatívan fog a hozamokra hatni. A termék kiválasztása során, a fenntarthatósági kockázatok figyelembevétele csökkentheti a hozamokra gyakorolt negatív hatást. Tanácsadási tevékenységünk során a fenntarthatósági követelményeket nem vesszük figyelembe, mert nem tartjuk relevánsnak a tanácsadási tevékenység egésze szempontjából. Tanácsadási tevékenységünk során abból indulunk ki, hogy a fenntarthatóságot a biztosítási terméket kínáló biztosító társaságok veszik figyelembe és nyújtanak ezzel kapcsolatos információkat a szerződés megkötését megelőzően. Amennyiben ez nem így lenne, úgy a termék gazda biztosító erre is magyarázatot nyújt a szerződéskötést megelőzően. Valamennyi tanácsadással értékesített biztosítási alapú befektetési termék szerződési feltételeinek részét képezi a biztosítók által elektronikus formában is közzétett tájékoztató, melyben részletesen bemutatásra kerülnek a fenntarthatósági kockázatoknak a hozamra gyakorolt valószínűsíthető hatásai. Ezen tájékoztatók tartalma a biztosító általi értékelés eredményén alapul. Mindezek alapján, mint független biztosításközvetítő, a fenntarthatósági kockázatok figyelembevételére részünkről nem kerül sor.

Összeférhetetlensegi és érdekkonfliktus kezelési szabalyzat

Fenntarthatósági tájékoztató

Tájékoztató a belső visszaélés-bejelentési rendszerről

Cégünk, az Atom Bróker Kft., a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban Panasztörvény) előírásainak megfelelően, 2023. július 24. napjától hatályba lépő belső visszaélés–bejelentési rendszert működtet és a törvény 25.§-a szerinti információ-nyújtási kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget.

Tájékoztató belső visszaélés-bejelentési rendszerről