Gyakran Ismételt Kérdések

Gyakran Ismételt Kérdések

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Pénzügyi Navigátor Füzetek

Mit jelent a kötelező biztosítás?

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) a jármű üzemeltetése során másoknak okozott károk megtérítését szolgálja. Közúti forgalomban jármű csak úgy vehet részt, ha érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik. A KGFB rendszerét a 2009. évi LXI törvény szabályozza, amely a biztosítók kockázatvállalására továbbá az üzembentartók kötelezettségeire vonatkozó feltételeket egységesen rögzíti. Dologi károk esetén káreseményenként 1.220.000 EUR-nak megfelelő Ft összeghatárig, személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként legfeljebb 6.070.000 EUR-nak megfelelő Ft összeghatárig kötelesek a biztosítók helytállni, függetlenül a károsultak számától.

Mit jelent a kockázatviselési kezdet?

A biztosító kockázatviselése (a biztosítási fedezet) a felek által a szerződésben meghatározott időpontban, de legkorábban a szerződés létrejöttének időpontjában kezdődik. A szerződés kockázatviselési kezdete mindig az az időpont, amikortól a biztosító kártérítési kötelezettséget vállal.

Mi a teendő, ha ellopták a gépjárművet?

A gépjármű ellopása esetén a szerződő bejelentését követően a rendőrség nyomozni kezd az eltűnt járművel kapcsolatban.

A kötelező-gépjárműbiztosítást mindaddig nem lehet megszüntetni, amíg a nyomozást fel nem függesztik. A nyomozás felfüggesztéséről szóló határozat bemutatásával lehet a szerződést a biztosítónál töröltetni.

Mi a teendő kötelezős kár esetén?

A gépjárműben mindig legyen egy “baleseti bejelentő” sárga-kék színű nyomtatvány, melyet baleset esetén ki kell tölteni és aláírni mindkét félnek.

Ez a bejelentőlap a baleset körülményeinek rögzítésére szolgál, nem a felelősség elismerésére.

A kitöltés és aláírás után a baleseti bejelentő szétválasztandó, mindkét fél kap egy-egy példányt. A szétválasztás után a baleseti bejelentőt már ne módosítsuk.

Amennyiben a baleset résztvevői között véleménykülönbség áll fenn, érdemes rendőrt hívni, aki pontos jegyzőkönyvet vesz fel.

Ha személyi sérülés történik, vagy külföldön következik be a káresemény, minden esetben érdemes rendőrt hívni.

Öt munkanapon belül a kárt jelezni kell a károkozó biztosítójához. Ez történhet a biztosítók saját kárfelvételi helyein, vagy interneten keresztül is.

Mit lehet tenni, ha a szerződés díjnemfizetés miatt megszűnt?

Ha a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés díjnemfizetés miatt szűnik meg, akkor biztosítási éven belül a szerződést újra kell kötni ugyanahhoz a biztosítóhoz. Biztosítási évet követő évben a szerződés bármelyik másik biztosító társasághoz megköthető. A jelenleg érvényes LXII. törvény értelmében a díjnemfizetés miatt megszűnt és újrakötött szerződés bonus-malus fokozata megmarad.

Új autó vásárlásakor a régebbi - de még meglévő - gépjármű bonus fokozata érvényesíthető?

Új gépjármű vásárlásakor a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás szerződés mindig A0-ban indul, ha az üzembentartó mellette más gépjárműre már rendelkezik szerződéssel. Ha a kedvezőbb besorolású gépjármű szerződése érdekmúlás miatt megszűnik (gépjármű eladása, forgalomból történő végleges kivonás), akkor a megszűnt szerződésen megszerzett bonus a szerződés megszűnését követő nappal ugyanazon gépjármű-kategóriába tartozó gépjárműre érvényesíthető.

Mennyi ideig lehet továbbvinni a bonus-t?

A megszűnt kötelező biztosítási szerződés esetében a korábban megszerzett bonus fokozat 2 éven belül érvényesíthető másik, azonos kategóriájú gépjármű szerződésén.

Két éven belül volt érdekmúlással megszűnt szerződésem, nem okoztam kárt, mégsem változott a bonus besorolásom. Miért?

Ahhoz, hogy a szerződés bonus-malus osztályba sorolása a biztosítási évfordulót követően egy osztályt emelkedjen, a szerződésnek a megfigyelési időszakban (biztosítási évben) legalább 9 hónapig hatályosnak és kármentesnek kell lennie. Ha az üzembentartó a megfigyelési időszakban kármentes volt, de az adott időszakban nem volt 9 hónapig hatályos szerződése, a bonus-malus osztályba sorolása nem változik.

Van-e lehetőség két azonos kategóriájú jármű esetén a bonus megcserélésére?

Két azonos kategóriájú jármű között a bonus megcserélésére nincs lehetőség. Ha az üzembentartó egy adott gépjárműre már rendelkezik szerződéssel és annak hatálya alatt másik, azonos járműkategóriába tartozó gépjárműre is szerződést köt, az új szerződést A00-ba kell sorolni. Ha a kedvezőbb besorolású gépjármű szerződése érdekmúlás miatt megszűnik, akkor a megszűnt szerződésen megszerzett bonus osztályba sorolás a szerződés megszűnését követő nappal bármely, ugyanazon gépjármű-kategóriába tartozó gépjárműre átvezethető.

Lehet-e külföldi rendszámmal ellátott gépjárműre kötelező biztosítást kötni?

Jelenleg Magyarországon kizárólag magyar rendszámú gépjárműre lehet kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötni.

Mikor lehet szabályosan biztosítót váltani?

A biztosítási szerződést a szerződő felek bármelyike (tehát vagy a biztosítást megkötő személy – azaz a szerződő -, vagy a biztosító) a biztosítási időszak utolsó napjára (biztosítási évfordulóra), azt legalább 30 nappal megelőzően írásban, indoklás nélkül felmondhatja. A felmondás akkor hatályos, ha az a másik félhez határidőben megérkezik. A felmondást követően van lehetőség új szerződés megkötésére a következő biztosítási időszakra (évre). Bizonyos esetekben van lehetőség a kötelezőt közös megegyezéssel is felbontani.

Mikor tudok tájékozódni az évfordulót követő időszak kötelező felelősségbiztosítási díjairól?

A biztosítók 2013. január 1-től kezdődően bármikor díjtarifát hirdethetnek (azaz díjat módosíthatnak). A biztosítók új díjtarifái a meghirdetés napjától számított 60. nap után, egy előre meghatározott napon lépnek hatályba, s azokat a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján, saját honlapjukon, továbbá a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) honlapján teszik közzé. A honlapok közötti esetleges eltérés esetén az MNB honlapján meghirdetett tarifa alkalmazandó.

Mire szolgál a nemzetközi biztosítási kártya (zöldkártya)?

A zöldkártya egy belföldi és nemzetközi gépjármű-felelősségbiztosítási bizonylat (kártya), melyet a biztosítók állítanak ki a biztosított számára, hogy igazolni tudja a kötelező gépjármű-biztosítás fedezetének meglétét.

Nem azonos a gépjármű környezetvédelmi zöldkártyájával!

Külföldre utazáskor minden esetben szükség van a zöldkártya meglétére?

A nemzetközi gépjárműforgalomban a másoknak okozott károk megtérítése miatt megkívánt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétének igazolása a zöldkártya rendszer keretében történik. A Zöldkártya Egyezményhez tartozó országok gépjárműveinek üzembentartói az adott országra érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosításuk meglétét külföldön a zöldkártyával igazolják.

Az egyes tagországokban megkívánt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétének igazolásául – a zöldkártya helyettesítéseként – a fentiektől eltérően, kölcsönösen elfogadják az egyes tagországok illetékes hatóságai által az adott gépjárműre kiállított forgalmi rendszámot és a gépjárművön ovális mezőben külön elhelyezett országjelzést.

Az Európai Unió tagországában kiadott azon forgalmi rendszámtáblák esetében, amelyek a bal oldalukon, vagy a bal felső sarokban függőleges kék mezőben a körben elhelyezkedő 12 sárga csillagot és alatta a kiadó állam jelzését tartalmazza az Európai Unió (továbbá Andorra, Svájc és Szerbia) területén nem kell további külön országjelzéssel ellátni. Más országok azonban az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményen alapuló belső szabályozásukra tekintettel az előző bekezdésben említett külön országjelzést ezen rendszámtáblák esetében is megkövetelik.

A Zöldkártya Rendszernek az Európai Gazdasági Térséghez tartozó tagországai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia (és a Feroer Szigetek), Észtország, Finnország, Franciaország (és Monaco), Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland , Írország, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein (képviseletét a Zöldkártya Rendszerben és a 2000/26/EK sz. irányelv alapján létrejött szervezetekben Svájc látja el), Litvánia , Luxemburg, Magyarország Málta, Nagy-Britannia és Észak-Írország (a Channel-szigetek, Gibraltár és Man szigete), Németország, Norvégia , Olaszország (Vatikán és San Marino), Portugália, Románia , Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

A Zöldkártya Rendszernek nem az Európai Gazdasági Térséghez tartozó tagországai: Albánia, Andorra, Azerbajdzsán, Belarusz, Bosznia-Hercegovina, Irán, Izrael, Macedónia (hivatalos rövidítéssel F.Y.R.O.M.), Marokkó, Moldávia, Montenegró, Oroszország , Svájc, Szerbia (kivéve Koszovó területe, amely ENSZ felügyelet alatt áll), Tunézia, Törökország, Ukrajna.

Minden esetben kötelező kiváltani a zöldkártyát az alább felsorolt országokba gépjárművel történő utazáskor: Azerbajdzsán, Belarusz, Irán, Izrael, Marokkó, Moldávia, Montenegró, Oroszország, Törökország, Tunézia, Ukrajna.

Fentiektől függetlenül külföldre utazáskor minden esetben ajánlott a zöldkártya kiváltása.

Mi a teendő, ha eladtam a gépkocsimat?

A gépjármű eladása esetén a gépjármű-felelősségbiztosítás megszüntetéséhez be kell mutatni a biztosítónak az adásvételi szerződést vagy annak másolatát. A biztosító abban az esetben tudja érdekmúlással megszüntetni biztosítását, ha a szerződés az eladás napjáig díjjal rendezve van. Az esetleges túlfizetést a biztosító a szerződés megszüntetését követően visszatéríti a szerződőnek.

Casco biztosítás

Casco biztosításnál mit jelent az Önrész?

Az önrész az az összeg, amelyet a kár összegéből a szerződés feltételei szerint a szerződő maga visel. Az önrész két részből áll, egy százalékos (%), és egy ún. abszolút összegből ( Ft), pl. (10 % , de minimum 50.000 Ft). Ez azt jelenti, hogy kár esetén a kár értékének 10 %-át, de minimum 50.000 Ft-ot a szerződő fizeti, így a biztosító a kár fennmaradó, önrész feletti összegét téríti meg.

Mikor van a casco biztosítási szerződés évfordulója?

A casco szerződések évfordulója biztosítónként változó. Lehet az évforduló időpontja maga a kötés napja, vagy a szerződés kötését követő hónap első napja, ill. minden év január 1-je. Az évforduló pontos dátuma a biztosítási kötvényen feltüntetésre kerül.

Létezik-e casco bonus, ha igen, átvihető-e egyik gépjárműről a másikra?

Casco biztosítás esetében is létezik a kármentes évek után járó bonus kedvezmény. A casco bonus érvényesítése azonban biztosítónként eltér. Egyes biztosítók az alapdíjból adnak kedvezményt, mások a biztosítási időszak végén térítik vissza a kedvezményt. A casco bonus érdekmúlás esetén továbbvihető egy másik gépjármű casco szerződésére. Általában 1 éven belül érvényesíthető ez a kedvezmény, de biztosítónként ez is változhat, pl. Generali esetében ez az idő csupán 6 hónap.

Mikor kezdődik a casco biztosítás kockázatviselése?

A biztosító kockázatviselése, a szerződés létrejötte esetén, az első díj biztosító részére történő befizetését követő nap 0:00 órakor indul, feltéve, hogy a felek írásban másképpen nem állapodtak meg. Amennyiben a biztosítás tárgya használt jármű, abban az esetben általában a kockázatviselés kezdő időpontja, legkorábban a jármű szemlézésének napja, vagy a szemlét követő nap 0:00 órája.

Év közben lehet-e casco biztosítás tekintetében Biztosítót váltani?

Nem, casco biztosítás esetén a biztosítási feltételekben foglaltak szerint kell eljárni, a szerződés évfordulóját megelőzően legalább 30 nappal írásban kell jelezni a biztosító részére a felmondást. Évfordulóval a szerződést bármelyik fél indoklás nélkül felmondhatja.

Lakásbiztosítás

Mikor mondható fel a lakásbiztosítási szerződés?

Lakásbiztosítást, a biztosítási szerződés évfordulóját megelőző 30 nappal lehet felmondani, és évfordulóval újra kötni másik biztosító társasághoz.

 

Mi a teendő, ha finanszírozott lakásra szeretnék biztosítást kötni?

Ha a vételár egy része hitelből kerül kifizetésre, úgy a bank előírhatja, hogy úgynevezett hitelfedezeti záradék jelenjen meg a lakásbiztosítási szerződésen. A kötés folyamatában nincs eltérés, csak amikor a rendszer felteszi a kérdést, hogy az ingatlan finanszírozott-e, akkor az igent kell kiválasztani. A hitel adatait a biztosító választás után kell rögzíteni. Ennek alapján a biztosító záradékkal látja el a szerződést, melyről igazolást ad ki, vagy a kötvényen feltünteti. Ilyenkor a biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy bizonyos összeghatár feletti kár esetében a hitelintézet felé fizet.

Bárki köthet lakásbiztosítási szerződést?

Lakásbiztosítási szerződést az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt (tulajdonos, résztulajdonos, bérlő, finanszírozó) vagy azt ilyen – megóvásban érdekelt személy – javára köti. A szerződést biztosítási évfordulóra lehet felmondani, de természetesen a szerződés megszűnik abban az esetben is, ha az érdekviszony már nem áll fenn.

Milyen vagyonvédelemmel kell rendelkeznie az ingatlannak?

Szerződéskötésnél a biztosító nem vizsgálja a meglévő vagyonvédelem színvonalát. Ennek oka, hogy mindegyik biztosító lakásbiztosítási feltétele meghatározza, hogy betöréses lopás esetén mekkora kártérítési limitig térít, figyelembe véve a káresemény időpontjában meglévő, és megfelelően üzemeltetett mechanikai és elektronikai védelmet.

Miért jó, ha felelősségbiztosítást is tartalmaz a lakásbiztosítási szerződés?

A biztosító ebben az esetben arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződésben rögzített kártérítési limit erejéig, akár Európa területére kiterjesztve, megtéríti azon személyi és szerződésen kívüli harmadik személynek okozott dologi károkat, melyekért a magyar polgári jog szabályai szerint a biztosítottat kártérítési kötelezettség terheli. A biztosítók által átvállalt kockázatokról részletes tájékoztató a biztosítási feltételekben található.

Utasbiztosítás

Mi a teendő kár esetén?

Ha külföldön bármilyen kár történik, a legfontosabb teendőnk, hogy értesítjük biztosítónk assistance központját a kötvényen található telefonszámon (legtöbb esetben ezt kedvezményes tarifával tehetjük meg, és magyar nyelven kaphatunk segítséget). Az assistance központ értesítése a szabályzatokban rögzített előírás, mivel ennek elmulasztása esetén a biztosító igen alacsony összegben korlátozhatja a kártérítés mértékét.
Az assistance központtól értékes segítséget kaphatunk, ha bajba kerülünk. Megtudhatjuk, hol van a legközelebbi egészségügyi intézmény, de igénybe vehetjük segítségét tolmácsszolgálat, magasabb színvonalú szerződések esetében a jogi védelem megszervezésében, vagy intézkedést kérhetünk óvadék kifizetésére is.
Baleset, lopás, rablás esetén ugyanúgy szükséges a helyi hatóságok értesítése, az általuk kiállított igazolásra itthon is szükségünk lesz a kárrendezés folyamán.

 

 

Mit tegyünk, ha külföldön megbetegszünk, balesetet szenvedünk?

A biztosítótársaságok assistance szolgálatát érdemes felhívni. A segélyszolgálat nem csupán tanácsokat ad nekünk anyanyelvünkön, hanem a regisztrációt követően a minket ellátó egészségügyi intézmény felé fizetési garanciát is nyújt, így nem kell ott helyben rendeznünk kiadásainkat. Ekkor a számlát nem mi, hanem biztosító partnerünk kapja, és ezt a számlát ők is rendezik.
Amennyiben – a segélyszolgálat igénybe vétele nélkül – mi magunk rendezzük a balesetből, betegségből eredő kiadásainkat, úgy a biztosító társaságok a hazaérkezést követően térítik a számláinkat. A kár megtérítéséhez a biztosítók az eredeti számlákat kérhetik.

Megköthető-e az utasbiztosítás, ha már külföldön vagyunk?

Nem, az utasbiztosítás kizárólag az utazás megkezdése előtt, Magyarországon köthető meg. Az utazás megkezdése után (akár online) megkötött szerződés érvénytelen. Lehetőség van viszont a megkötött utasbiztosítás szükség szerinti meghosszabbítására, akár külföldről is. Ilyen igény esetén a biztosító assistance központját kell felhívni.

Mi a különbség az európai egészségbiztosítási kártya és az utasbiztosítások között?

Európai egészségbiztosítási kártya:

 • Csak szerződött szolgáltatóhoz lehet fordulni vele.
 • Csak az orvosilag szükséges ellátásokat fedezi.
 • A szükséges ellátásokat, azok árára tekintet nélkül nyújtani kell a nyomtatvány ellenében.
 • Az önrészt a biztosítottnak kell kifizetni, annak visszatérítésére nem számíthat.
 • Bizonyos tagállamokban az ellátás költségeit a biztosított megelőlegezi.
 

Utasbiztosítás:

 • Magán egészségügyi szolgáltatóhoz is lehet fordulni vele.
 • A biztosítási szerződés szerinti összes ellátást fedezi (holttest szállítását, poggyászbiztosítást, stb.)
 • Az ellátások költségeit csak a befizetett összeg erejéig vállalja a biztosító.
 • Az önrészt is fedezi.
 • Minden tagállamban a biztosító fizet.
 • Minden tagállamban közvetlenül a szolgáltatóhoz lehet fordulni, előzetes ügyintézést nem igényel