Panasz bejelentés

Rövid tájékoztató a panaszkezelés folyamatáról

Amennyiben bármilyen kifogása merül fel az Alkusz eljárásával kapcsolatosan, Ön panaszt tehet. Panaszát szóban (személyesen vagy telefonon) és írásban (akár e-mailen) is megteheti a 1114 Budapest Bartók Béla út 57. fszt.3. postai, vagy az ugyvitel@atombroker.hu email címre küldött levélben. Panaszát megteheti az Alkusz által rendszeresített formanyomtatványon is (a lap alján megtalálható), amely segít a panasz megfogalmazásában, a szükséges adatok megadásában.

Szóban tett panaszáról az alkusz jegyzőkönyvet vesz fel, amelyből személyes panasztétel esetén másolatot kap, telefonos panasztétel esetén a panaszról felvett jegyzőkönyvet az Alkusz válaszlevelével együtt megküldi az Ön részére.

Az Alkusz a telefonon tett panaszát rögzíti, Ön azt 2 napon belül térítésmentesen visszahallgathatja és arról kérésére az Alkusz hiteles jegyzőkönyvet készít.

Személyes ügyintézés:

Előzetes bejelentkezés után, a 1114 Budapest Bartók Béla út 57. fszt.3. szám alatti irodánkban:

Hétfő:    08.00 – 15.00

Kedd:     08.00 – 15.00

Szerda: 08.00 – 15.00

Csütörtök: 08.00 – 15.00

Az Alkusz a 06-30-644-4311 (normál tarifával hívható) panasz telefonszámon ügyfélfogadási időben folyamatosan fogadja a hívásokat. A telefonos ügyfélszolgálat hétfőn 8 órától 20 óráig, kedd, szerda, csütörtök 8 órától 17 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadja a hívásokat (együtt: hívásfogadási idő). Hívásfogadási időn kívül a hívásokat üzenetrögzítő fogadja.

Az Alkusz panaszát kivizsgálja és a panasz elbírásáról (megalapozottságáról vagy megalapozatlanságáról) 30 napon belül válaszlevél formájában, írásban tájékoztatja Önt. Ha az Alkusz nem tudja válaszlevelét ezen a határidőn belül megküldeni, haladéktalanul tájékoztatja Önt erről a tényről, valamint arról, hogy válaszát mikor fogja az Ön részére megküldeni.

Az Alkusz válaszlevele, minden esetben tartalmaz figyelemfelhívásra alkalmas módon jelölt tájékoztatást arról, hogy a panasz elutasítása esetén Önnek milyen szervezetekhez van lehetősége fordulni, beleértve ezek elérhetőségeit.

Magyar Nemzeti Bank honlapja: https://mnb.hu/felugyelet/

Kapcsolódó letöltések

Pénzügyi panasz – Pénzügyi Navigátor Füzetek

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Panaszkezelési szabályzat

Rövid tájékoztató a panaszkezelés folyamatáról

Panaszkezelés meghatalmazás

Fogyasztói jogvita meghatalmazás

Pénzügyi szervezethez benyújtandó panasz

Pénzügyi Békéltető Testülethez benyújtható fogyasztói kérelem

Panasz bejelentése