Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás

Termékeink /

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás

A 2010.01.01 és azutáni kockázatviselés kezdetű Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítás-t a 2009. évi LXII. törvény (Gfbt.) szabályozza, amely alapján az alábbi kategóriákba tartozó gépjárművek üzembentartóinak kötelezően kell rendelkezni KGFB biztosítással:

  • Személygépkocsi
  • Tehergépjármű
  • Motorkerékpár
  • Vontató, mezőgazdasági vontató, személygépkocsi-motorkerékpár utánfutó, lakókocsi, nehéz-könnyű pótkocsi
  • Lassú jármű, segédmotoros-kerékpár, munkagép
  • Autóbusz
  • Trolibusz

Sok esetben akár figyelmetlenségből, akár a fizetési felszólítás hiánya miatt szűnnek meg díj nem fizetéssel KGFB szerződések.

Sajnos a KGFB az a termék, ahol az ügyfélnek kötelessége gondoskodnia arról, hogy időben be legyen fizetve biztosítása. A megszűnésnek több kellemetlen következménye is van, így kivonhatja a helyi jegyző gépjárművünket a forgalomból, újra kötésnél borsós fedezetlenségi díjat kell fizetnünk, több kedvezményre való jogosultságunk is elveszíthetjük. Továbbá egy esetleges, a fedezetlenség ideje alatt okozott károk esetén az üzembentartónak kell megfizetnie az okozott károkat.

Online KGFB szerződéskötéskor, azért érdemes néhány lényeges információra odafigyelni:
  • Kárelőzménnyel kapcsolatos kérdések pontos és helyes megválaszolása
  • Évfordulós szerződéskötéseknél az évfordulót megelőző 30 nappal fel kell mondani az előzmény Kötelező biztosítást, vagy a felmondás megtételére időben fel kell hatalmazni a megbízottat
  • A Kötelező biztosítás felmondását meg lehet tenni személyesen, faxon, levélben (a beérkezés időpontja számít és nem a levél feladásé) és néhány biztosítónál e-mailben, de minden esetben a vitás helyzetek elkerülésének érdekében meg kell őrizni egy igazoló eszközt (tértivevény, fax visszaigazolás, felmondás lepecsételt másodpéldánya)

További Termékeink